Utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń i nadanie statutu jednostce

Uchwała Nr XXII/647/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń i nadania statutu jednostce oraz upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska.