Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańsk - Urzędu Miejskiego w Gdańsku: http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/Oswiadczenia-majatkowe,a,2612