Zapytanie ofertowe

Gdańskie Centrum Świadczeń zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie prowadzenia sortowni oraz odbioru przesyłek listownych i paczek

Załączniki
Zapytanie ofertowe   373.858 KB
Formularz ofertowy   21.109 KB

Zapytanie ofertowe

Gdańskie Centrum Świadczeń zaprasza do składania ofert na dostawę 33 sztuk komputerów biurowych i 33 sztuk oprogramowania biurowego

Załączniki
Zapytanie ofertowe   206.500 KB

Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2016 roku