Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN219848
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ50127
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Dane podstawowe 50127
   Numery kont bankowych 4373
   Status prawny Centrum 5040
   Regulamin organizacyjny 2989
   Procedury i formularze 47888
Administracja
   Kierownictwo Centrum 1561
     Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 1195
   Oświadczenia majątkowe 3352
Prawo
Sprawozdania
   Sprawozdania finansowe 298
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 9849
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 22487
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 9150
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 16159
   Oświadczenia 3165
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2019 roku 1879
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2018 roku 15208
   Ogłoszenie o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku 10403
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2016 roku 11718
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2016 roku 1165
Kontrole
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 1114
   Redakcja biuletynu 728