Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN240727
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ54781
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Dane podstawowe 54781
   Numery kont bankowych 4931
   Status prawny Centrum 5399
   Regulamin organizacyjny 3270
   Procedury i formularze 51869
Administracja
   Kierownictwo Centrum 1769
     Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 1411
   Oświadczenia majątkowe 3628
Prawo
Sprawozdania
   Sprawozdania finansowe 504
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r. 404
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 24065
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 9358
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 16309
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 10789
   Oświadczenia 3463
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2019 roku 5820
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2018 roku 16871
   Ogłoszenie o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku 10638
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2016 roku 11952
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2016 roku 1342
Kontrole
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 1291
   Redakcja biuletynu 863