Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN231994
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ52817
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Dane podstawowe 52817
   Numery kont bankowych 4676
   Status prawny Centrum 5246
   Regulamin organizacyjny 3151
   Procedury i formularze 50099
Administracja
   Kierownictwo Centrum 1659
     Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 1313
   Oświadczenia majątkowe 3523
Prawo
Sprawozdania
   Sprawozdania finansowe 407
Oferty pracy
   Ogłoszenia w sprawie naboru w 2019 r. 10566
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2018 r. 23441
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r. 9245
     Ogłoszenia w sprawie naboru w 2016 r. 16214
   Oświadczenia 3308
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2019 roku 4240
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 euro w 2018 roku 16465
   Ogłoszenie o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku 10531
   Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2016 roku 11848
   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2016 roku 1246
Kontrole
Inne
   Wniosek o udostępnienie danych osobowych 1198
   Redakcja biuletynu 801